Bel voor meer informatie of gratis informatiegesprek


De ArbeidsMediator Eindhoven
onderdeel van Praktijk voor
Mediation Oost-Brabant
Chris van Gompel,
MfN-registermediator
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

(040) 22 66 535
06 - 39 79 51 28
info@arbeidsmediatoreindhoven.nl
KVK Eindhoven: 57401195

Wie zijn wij?

Onze arbeidsmediator is Chris van Gompel. Chris is van huis uit financieel planner/adviseur en weet vanwege die achtergrond veel van sociaal - en arbeidsrecht. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring opgedaan in verschillende functies binnen het bedrijfsleven (met name financiële dienstverlening).

Die ervaring komt hem nu goed van pas in zijn mediationpraktijk. Veel arbeidsconflicten die hij in zijn hedendaagse praktijk te behandelen krijgt, doen hem terugdenken aan eerdere fasen in zijn loopbaan, waar hij regelmatig met arbeidsconflicten te maken kreeg.

Wij zien een conflict in breder perspectief

Vanuit zijn ervaring weet hij, dat “arbeidsconflicten” inherent zijn aan samenwerking en zeker niet alleen negatieve kanten hebben. 

Een arbeidsconflict kan ook gezien worden als een bron van verandering en vernieuwing, doordat het de vindingrijkheid en creativiteit stimuleert. Zo beschouwd is het doel van conflicthantering om de disfunctionele aspecten van het conflict te verkleinen en de positieve kanten te vergroten “.

Passie

Chris van Gompel vindt het vooral boeiend dat mediation mensen aanspreekt op hun geheel eigen kwaliteiten en hun verantwoordelijkheid.

“Mijn uitdaging is om als procesbegeleider telkens weer te zoeken naar die interventies die partijen helpen om uit hun rol van strijder of slachtoffer te stappen en deelnemer te worden aan de oplossing van de ontstane problemen. Het is fascinerend om te zien wat er aan positieve energie vrijkomt als dat mensen lukt, als er weer contact tot stand komt”.

Lidmaatschappen

aast het lidmaatschap van Mediatorfederatie Nederland (MfN) is Chris lid van de Nederlandse Mediatiorsvereniging ( NMv) en de Mediatorsvereniging Zuid. Permanente educatie en collegiaal overleg zijn immers voorwaarden voor professionaliteit.

   
De ArbeidsMediator Eindhoven | Torenallee 20 te Eindhoven
Telefoonnummer (040) 22 66 535 of 06 - 39 79 51 28

E-mail: info@arbeidsmediatoreindhoven.nl.

Foto brug als symbool voor mediation

De Praktijk voor Mediation Oost-Brabant is aangesloten bij:

Mediatorsfederatie Nederland
Nederlandse Mediatorsvereniging
Mediatorsvereniging Zuid


Heeft u een mediator nodig in verband met een echtscheiding? Kijk dan eens op onze website over mediation en echtscheiding.