Bel voor meer informatie of gratis informatiegesprek


De ArbeidsMediator Eindhoven
onderdeel van Praktijk voor
Mediation Oost-Brabant
Chris van Gompel,
MfN-registermediator
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

(040) 22 66 535
06 - 39 79 51 28
info@arbeidsmediatoreindhoven.nl
KVK Eindhoven: 57401195

De ArbeidsMediator Eindhoven

Mediation bij arbeidsconflicten in Eindhoven en omgeving

De ArbeidsMediator Eindhoven richt zich op conflicten in de arbeidsrelaties in de regio Eindhoven.

De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie na die van het huwelijk of samenlevingsverband. Waar mensen samenwerken ontstaan arbeidsconflicten door alle mogelijke oorzaken: Verschillen van inzicht over de uit te voeren taken, relationele spanningen tussen leidinggevende en medewerkers of tussen (groepen) collega’s onderling.

Het risico van escalatie van het arbeidsconflict

De meeste arbeidsconflicten laten zich door een goed gesprek oplossen.
Soms echter verslechteren de verhoudingen zienderogen en leidt dat tot ziekteverzuim en negatieve uitstralingseffecten op de organisatie, met alle gevolgen van dien zoals een afnemende motivatie en op den duur een  verminderde productiviteit.

Mediation bij arbeidsconflicten het betere alternatief

Bedrijfsartsen en P&O medewerkers weten inmiddels goed de weg te vinden en verwijzen daardoor steeds meer naar een arbeidsmediator, die partijen in de beslotenheid van een mediationsessie helpt hun conflict, niet vanuit onwrikbare standpunten maar vanuit werkelijke belangen van partijen en met de focus op de toekomstige onderlinge relatie(s) op te lossen. Dat scheelt een hoop tijd en geld en verbetert de motivatie en productiviteit binnen de organisatie.

Gratis en vrijblijvend overleg

Weet u niet zeker of arbeidsmediation geschikt is in uw situatie, dan kunt u natuurlijk altijd kosteloos telefonisch overleggen met onze arbeidsmediator, Chris van Gompel.    

De ArbeidsMediator Eindhoven | Torenallee 20 te Eindhoven
Telefoonnummer (040) 22 66 535 of 06 - 39 79 51 28

E-mail: info@arbeidsmediatoreindhoven.nl.


Foto brug als symbool voor mediation

De Praktijk voor Mediation Oost-Brabant is aangesloten bij:

Mediatorsfederatie Nederland
Nederlandse Mediatorsvereniging
Mediatorsvereniging Zuid


Heeft u een mediator nodig in verband met een echtscheiding? Kijk dan eens op onze website over mediation en echtscheiding.