Bel voor meer informatie of gratis informatiegesprek


De ArbeidsMediator Eindhoven
onderdeel van Praktijk voor
Mediation Oost-Brabant
Chris van Gompel,
MfN-registermediator
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

(040) 22 66 535
06 - 39 79 51 28
info@arbeidsmediatoreindhoven.nl
KVK Eindhoven: 57401195

De voordelen van arbeidsmediation

Het is vruchtbaarder om arbeidsconflicten te zien als een signaal dat de samenwerking verbeterd en de relatie versterkt moet worden dan ze alleen te beschouwen als een verstoring van de orde; m.a.w. het arbeidsconflict te zien als een kans in plaats van een bedreiging.

Focus op belangen en opties

Arbeidsmediation sluit hierop aan. De ArbeidsMediator Eindhoven zoekt naar díe interventies die partijen aanzetten  om deelnemer te worden aan de oplossing van de ontstane problemen.
Hij stimuleert partijen om te focussen op de werkelijke belangen en op opties om eruit te komen  en zich niet langer in te graven in (juridische) standpunten.
Dat geeft beide partijen energie, waardoor zij een actieve rol gaan spelen om met hun creativiteit te werken aan de oplossing.

Meer ruimte voor gevoelens

Anders dan een conflict voor de rechter uit te vechten, biedt mediation ruimte voor gevoelens en krijgen beide partijen evenveel kansen om te praten en beluisterd te worden.

Een snellere oplossing

Een mediationproces verloopt veel sneller dan een rechtszaak. Gemiddeld vergt het totale proces 3 tot 4 gesprekken van elk ca. 1,5 uur. De doorlooptijd is ook kort. De meeste zaken worden afgerond binnen een tijdsbestek van 5 tot 6 weken.

Kostenvoordeel

Het lijdt geen twijfel dat deze benadering ook een aanzienlijk kostenvoordeel oplevert.

   
De ArbeidsMediator Eindhoven | Torenallee 20 te Eindhoven
Telefoonnummer (040) 22 66 535 of 06 - 39 79 51 28

E-mail: info@arbeidsmediatoreindhoven.nl.

Foto brug als symbool voor mediation

De Praktijk voor Mediation Oost-Brabant is aangesloten bij:

Mediatorsfederatie Nederland
Nederlandse Mediatorsvereniging
Mediatorsvereniging Zuid


Heeft u een mediator nodig in verband met een echtscheiding? Kijk dan eens op onze website over mediation en echtscheiding.