Bel voor meer informatie of gratis informatiegesprek


De ArbeidsMediator Eindhoven
onderdeel van Praktijk voor
Mediation Oost-Brabant
Chris van Gompel,
MfN-registermediator
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

(040) 22 66 535
06 - 39 79 51 28
info@arbeidsmediatoreindhoven.nl
KVK Eindhoven: 57401195

Hoe werkt mediation?

De opstartfase

Zodra u constateert dat er standpunten worden ingenomen en overleg bijna niet meer mogelijk is, kan arbeidsmediation een uitkomst bieden.

Het is in die situatie raadzaam om de mogelijkheden van arbeidsmediation eerst even te bespreken met de leidinggevende, personeelsconsulent of bedrijfsarts. Wellicht dat een van hen het contact wil leggen met de andere partij.

U kunt ook kosteloos (telefonisch)  overleggen met de arbeidsmediator, Chris van Gompel. Desgewenst zal hij de andere partij polsen over de bereidwilligheid om deel te nemen aan het mediationproces.

De bemiddelingsfase

De partijen in het arbeidsconflict, dikwijls werkgever en werknemer, worden meestal separaat uitgenodigd voor een intakegesprek, met als doel een inventarisatie van de problematiek. Wanneer beide partijen bereid zijn tot deelname aan de arbeidsmediation, tekenen alle partijen een mediationovereenkomst.

Daarin staan o.a. regels voor partijen m.b.t. de geheimhouding, de vrijwilligheid evenals regels m.b.t. de neutraliteit en onpartijdigheid van de arbeidsmediator.

Na ondertekening van de mediationovereenkomst start het informele, flexibele mediationproces. De arbeidsmediator stimuleert partijen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe ze eruit komen.

De afrondingsfase

Als het arbeidsconflict wordt opgelost, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst. Daarmee eindigt de arbeidsmediation.

De duur van het mediationproces

Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt uiteraard af van de situatie. In het algemeen leiden 2 tot 4 gesprekken van 1,5 uur tot een uitkomst.

   
De ArbeidsMediator Eindhoven | Torenallee 20 te Eindhoven
Telefoonnummer (040) 22 66 535 of 06 - 39 79 51 28

E-mail: info@arbeidsmediatoreindhoven.nl.

Foto brug als symbool voor mediation

De Praktijk voor Mediation Oost-Brabant is aangesloten bij:

Mediatorsfederatie Nederland
Nederlandse Mediatorsvereniging
Mediatorsvereniging Zuid


Heeft u een mediator nodig in verband met een echtscheiding? Kijk dan eens op onze website over mediation en echtscheiding.